• Liggende banner algemeen nieuw

Christian is naast Wouter en Jelle een van de drie molenaars van onze molen. Dit voorjaar werd hij met succes geballoteerd als gezel-korenmolenaar van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) waar De Vriendschap bij is aangesloten. De opleiding en examinering binnen het Gilde werkt nog hetzelfde als bij de oude gildes. Je start als leerling, na een leerperiode, een theorieopleiding en een werkstuk kan je geballoteerd worden door drie meester-molenaars voor de titel van gezel. Na zo'n tien jaar zelfstandig werken en een goede inzet voor je molen, je producten en het Gilde  kan je gebaloteerd worden voor het meesterschap. Op maandag 20 april mocht hij zijn certificaat gezel-molenaar in Nijmegen op de voorjaarsvergadering van het AKG in ontvangst nemen. Eindverantwoordelijk molenaar Wouter is sinds enige jaren meester binnen het Gilde; landelijk zijn dat er nu elf. 

Bezoek de molen

De molen en de molenwinkel zijn iedere zaterdag van
10.00 - 16.00 uur geopend en gratis te bezoeken.

De molen is ook op afspraak te bezoeken.

Adres: Utrechtseweg 11A in Weesp 

Contact

Ons adres is:
Molen de Vriendschap
Utrechtseweg 11a
1381 GR Weesp

0294 - 417 024
info@weesperwieken.nl

openingstijden:
zaterdag 10:00 - 16:00 uur