Molen De Vriendschap is aangesloten bij het Gilde van Ambachtelijke Korenmolenaars, kortweg AKG. Dat is een garantie voor vakbekwaamheid, kennis van en liefde voor de molen en zijn producten. Bij deze vereniging volgen de molenaars de Cursus Korenmolenaar. Hebben ze die met goed gevolg volbracht, dan worden ze geballoteerd en kunnen ze binnen het Gilde Gezel-molenaar worden. Dat betekent dat de molenaar na zijn technische opleiding tot molenaar niet alleen weet hoe een molen werkt en hoe hij daar mee moet omgaan, maar dat hij ook een goede zak meel kan malen. Dat wordt door de vakmolenaars van het AKG tijdens een ballotage-dag beoordeeld, waarbij ze meteen kijken of de molen ook schoon genoeg is. Op deze manier wordt de zorg voor het product en de kennis van de molen en het malen doorgegeven aan de komende generaties. Meer weten over het AKG?
Zie www.molenaarsgilde.nl