Op de plaats waar nu molen De Vriendschap staat, staat al sinds 1694 een molen. Lees mee en verdiep je in de bijzondere molengeschiedenis van De Vriendschap.

1694
De voorganger van De Vriendschap wordt in 1694 door vier molenaars en brandewijnbranders aan de oostkant van Weesp gebouwd als molen Het Bosch vlakbij de in 1693 gebouwde moutmolen d'Eendragt. De molens zijn twee van de in totaal tien moutmolens die rond 1700 in Weesp worden gebouwd als toeleveringsbedrijven voor de florerende bier- en jeneverindustrie. In 1813 verandert de naam in Het Anker en drie jaar later alweer, als gevolg van een Weesper molenruil, in De Vriendschap. De molen is dan inmiddels al korenmolen geworden omdat Weesp de zware concurrentiestrijd op de jenevermarkt verloren had van Schiedam. Daardoor verdwenen veel Weesper moutmolens of kregen een andere functie.

Blikseminslag
Op 23 september 1899 brandt de oude molen af als gevolg van blikseminslag. Op de fundering wordt in 1900 een andere molen gebouwd waarbij gebruik wrordt gemaakt van een tweedehands molen. Door middel van Bouwhistorisch Onderzoek wordt nu onderzocht of de oorsprong van deze molen terug te vinden is. Het vermoeden bestaat dat het om de uit Amsterdam afkomstige 200 jaar oude molen De Eendracht gaat, die dus vanaf dat moment De Vriendschap heet. De afgebrande molen was toen al veertig jaar in bezit van de familie Van den Akker. Want in 1860 koopt molenaar Wouterus van den Akker, destijds molenaar op molen ‘t Haantje aan de Stammerdijk in Weesp, de molen. De familie Van den Akker zou de molen en het maalbedrijf maar liefst tachtig jaar in bezit houden.

Verkoop
Op 31 december 1940 wordt De Vriendschap verkocht aan C. Otten, bekend van Otten’s Oliefabrieken in Weesperkarspel. Na de oorlog raakt de molen in verval. Totdat de gemeente Weesp hem in 1974 koopt en na een grondige restauratie, uitgevoerd door de firma Fray uit Zaandijk, in 1977 weer in gebruik neemt. Vanaf de restauratie in de jaren zeventig heeft de molen zich ontwikkeld tot een ambachtelijk maalbedrijf dat is aangesloten bij het Ambachtelijk Molenaars Gilde.

Tweede restauratie
In de winter 2010/2011 is de molen voor het eerst na de ingebruikname in de jaren zeventig grondig gerestaureerd. Na bijna zes maanden stilstand, is De Vriendschap begin april 2011 weer officieel in gebruik gesteld. Klik hier voor de foto's van de laatste restauratie.